LEUSVELD
De website voor allen met interesse in de naam Leusveld en de geschiedenis ervan.


Wereldwijd zijn er niet veel personen meer die de naam Leusveld dragen, iets meer dan 30. Een reden dus om er zuinig op te zijn en de geschiedenis ervan vast te leggen.
De eerste vermelding van Leusveld vinden we omstreeks 1660 in de doopboeken van Voorst. Bij het onderzoek naar de historie en de genealogie zijn we naast de schrijfwijze Leusveld ook de volgende varianten tegen gekomen:
  - Leusvelt
  - Leusfeld
  - Luesveld
  - Luesvelt
  - Luusvelt
In Leiden komt in de 17e eeuw de naam Leeusvelt voor. Een relatie hiermee is (tot op heden nog) niet gevonden. In een paar transcripties is de variant Lensveld(t) aangetroffen, maar dit lijken transcriptiefouten te zijn waarbij de "u" voor een "n" is aangezien.

Allereerst hebben we geprobeerd de betekenis van de naam Leusveld te achterhalen. Dit is nader uitgewerkt in herkomst naam.

Ten aanzien van de topografie is er een verwarrend punt. Er zijn namelijk twee locaties waarop de naam Leusveld van toepassing is.
Huize Leusveld te Brummen
Dit is het landgoed Het Leusveld aan de Rhienderensestraat tussen Brummen en Hall.

In de archieven van de gemeente Voorst worden de namen aangetroffen van 't Leusveld en het Kleijne Leusveld. Dit heeft mogelijk betrekking op boerderijen gelegen aan de Leusvelderweg in Voorst. Meer informatie hierover vindt U bij de topografie van de naam Leusveld.
In genealogie treft u gegevens aan over de genealogie Leusveld. De stamboom is nog in bewerking. Naast de naam Leusveld komen ook de volgende namen veelvuldig voor:
  - Richters
  - Streppel
  - Brinkman
In 1947 is er in Nederland een volkstelling gehouden. Het voorkomen van de naam Leusveld in 1947 kunt u vinden onder Volkstelling 1947.
Van 1971 tot 1973 was Mevrouw Elisabeth Lucretia van der Burg-Leusveld de oudste inwoonster van Nederland. Zie het krantenartikel.

Reacties per e-mail graag naar Ben Leusveld